Recent Changes - Search:

Language

2009/2010

(archief) 2008/2009

Meta

edit

PS2

2.1 Functioneel advertising
Schrijf een functie die als input de naam van een bedrijf accepteert en mij middels een if-else if-else if-etc. loop de slogan van dit bedrijf teruggeeft (ca. 25 bedrijfsnamen)

2.2 Functionelere advertising
Herschrijf de bovenstaande functie zodat hij:

  • gebruik maakt van twee arrays
  • toetst of de bedrijfsnaam in de array voorkomt
  • als de bedrijfsnaam voorkomt, geeft hij de slogan terug, als de bedrijfsnaam niet voorkomt een foutmelding
  • Voorzie de output van een datum
  • Voorzie de functie van een random-output als hij wordt aangeroepen met een nummer als argument
  • Extra: bedenk een toevoeging op de functie met behulp van methodes uit het String-object (bv toevoegen van hoofdletters, alle E's groot, etc.

spiekbriefje;

// we maken 2 arrays / lists aan, een met merken, een met slogans;
var merken = [ 'nike', 'philips' , 'heineken' ];
var slogans = [ 'just do it' , 'sense and simplicity' , 'heerlijk helder heineken' ];
// een andere om onderdelen aan de array toe te voegen;
merken[merken.length] = 'adidas';
slogans[slogans.length] = 'impossible is nothing';
merken[merken.length] = 'peijnenburgh';
slogans[slogans.length] = 'happen naar peijnenburgh';
merken[merken.length] = 'cup-a-soup';
slogans[slogans.length] = '4 uur, cup-a-soup... dat zouden meer mensen moeten doen';
merken[merken.length] = 'sony';
slogans[slogans.length] = 'only sony';

// een functie maken we aan met het sleutelwoord 'function'
function giveSlogan ( merk ) {
	// schrijf eerst het merk naar de pagina;
	document.write(merk);
	// voor alle onderdelen uit de array (met de index i);
	for( var i in merken ) {
		// als het onderdeel gelijk is aan het merk waarmee de functie is aangeroepen
		if ( merken[i] == merk ) {
			// print de slogan van dat betreffende merk uit;
			document.write ( slogans[i] +'<br>' );
		}
	}
}

// en we moeten de functie aanroepen om hem uit te voeren, met een merk;
giveSlogan( 'philips' );
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 11, 2009, at 03:10 AM