Recent Changes - Search:

Language

2009/2010

(archief) 2008/2009

Meta

edit

PS1

Problem Set 1

PS 1.1 Met behulp van de 'write' functie van het 'document' object kunnen variabelen in de pagina geschreven worden dit gaat als volgt; bijv; ...<h1>Welkom terug, <script type="text/javascript"> <!-- document.write(naam + '!');

</script> </h1>...

 • Maak een pagina waarin mij om m'n naam wordt gevraagd (window.prompt) en ik vervolgens wordt begroet.

PS 1.2 Maak met behulp van loops een pagina met de tafels van 1 t/m 9 (1x1=1, 2x1 enz.) netjes geplaatst in een table <table>

PS 1.3 Plaats de tafel-loop in een functie die met het cijfer als argument een tafel genereerd (dus bv. function printTafelVan( 5 ) { ... } )

En het spiekbriefje;

<script type="text/javascript">

// Comment van 1 regel
/* Comment
  over
  meerdere
  regels
*/

// Zo maak je een variabele (3 basis soorten);
var erick = 'Een aardige jongen'; // (string)
var nummer = 8;          // (integer)
var boolean = false;       // (boolean, je kunt ook 0/1 gebruiken)

// Enkele manieren om user-input te krijgen via popups;
window.alert('boodschap');        // user kan alleen op 'OK' klikken
window.confirm('Weet u het zeker?');   // user kan op 'OK' of 'Cancel' klikken
window.prompt('Wat is uw naam?');    // user kan tekst ingeven

// Het resultaat van een popup opslaan in een variabele;
var bezoeker = window.prompt('Wat is uw naam?');
// En de bezoeker persoonlijk begroeten;
window.alert('Hallo! ' + bezoeker + '. welkom!');

// Basis If Then Else
if( bezoeker == 'nick' ) { 
	window.alert('GA WEG!'); 
} else { 
	window.alert('Welkom!');
}

// Een 'Forkbomb', dit is een functie die telkens 2 keer zichzelf aanroept
function fork( ) {
	document.write('hit ');
	fork();
	fork();
}
// roep de functie 1 keer aan en het geheugen loopt vol (de meeste browsers zijn hiertegen beschermd...
fork(); 

// een functie om de 'tafel' van een getal te maken:
function showtable( getal ) {
	// for( beginwaarde ; voorwaarde ; nieuwe waarde ) { code  }
	for( var i = 1 ; i < 11 ; i = i+1 ) {
		document.write( i + 'x' + getal + '=' + i* getal + '<br />');
	}
}

// en we roepen deze functie aan voor alle getallen van 1-10, middels een for-loop
for(var i =1; i<11 ; i++) {
	showtable( i );
	document.write('<br />');
}

// een while-loop; while(voorwaarde) { doe dingen }
// 1 is altijd 'true', dus deze loop loopt vast
while (1) { 
	document.write('hit ');
}

</script>

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 03, 2009, at 11:04 PM