Recent Changes - Search:

Language

2009/2010

(archief) 2008/2009

Meta

edit

S3-Toetsing

Toetsing vindt plaats aan de hand van:

  • Deelname (80% aanwezigheid EN actieve houding)
  • Formele kwaliteit (VORM & uitwerking problem-sets (BEWAAR DEZE op een USB stick oid))
  • Inhoudelijke kwaliteit (blijk van INZICHT in theoretische kennis zoals behandeld in de klassen)

Deze lijst is nog niet definitief

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on September 01, 2009, at 04:15 AM