Recent Changes - Search:

Language

2009/2010

(archief) 2008/2009

Meta

edit

S3-Les10

Theorie praktisch

 • inheritance/cascade; CSS staat voor cascading style sheets, voor een goede uitleg zie wikipedia
  • head vs. inline; Stylesheets kunnen als link (external) of direct in een style block (internal) gedeclareerd worden, maar ook inline, dus in toegevoegd in een tag (bv. <div style="color: red;"> )
  • !important; Een declaratie die als !important; (voor de ; ) gemarkeerd is krijgt voorrang boven latere declaraties.
 • selectors advanced:
  • \* (universal); bv. * html (IE hack)
  • A B (descendant); descendants zijn alle afstammelingen van een bepaald element, dus bijvoorbeeld 'div.header p { }' selecteerd alle paragraph elementen die afstammelingen zijn van een div met de class header. (dus children, maar ook 'grandchildren' enz.)
  • A>B (child)
  • A+B (adjacent sibling)
  • .class/A.class (class)
  • #id/a#id (id)
  • Pseudo selectors: see CSS cheat sheet
 • length units: px, pt, pc, em, ex, in, mm, cm
  • relative (em, ex, %)
  • absolute (px)
  • print (pt, pc, in, mm, cm)


Praktisch

Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 18, 2009, at 12:48 AM